Renovatie particuliere woningen

Detailfoto’s van een aantal projecten uitgevoerd in opdracht van woningcorporaties, dan wel particuliere opdracht.