Basisschool de Duinroos, Katwijk

Het bestuur van het Protestants Christelijk onderwijs te Katwijk gaf opdracht om de basisschool te renoveren. In een speelse kleurencombinatie geel en wit uitgevoerd.